Център за психично здраве - Враца
Достъпна, надеждна и ефективна психиатрична помощ