Център за психично здраве - Враца
Достъпна, надеждна и ефективна психиатрична помощ

Програми за лечение

     Успешно провеждаме сеанси и лечение за овладяване епизод на обърканост, стресови, шизофренни епизоди, депресивни състояния.  

     Ние извършваме и социални дейности – връзки с общински служби за социално подпомагане, съдействие пред ТЕЛК за трудоустрояване, повишаване на здравната компетентност на пациентите, идентифициране на важни соматични и стоматологични проблеми, изготвяне на план за справяне, връзки с институции (полиция, здравни заведения и др.). 

     В центъра прилагаме индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции. 

     В клиниката успешно прилагаме ефективна и съвременна терапия за деца с психологични проблеми.