Център за психично здраве - Враца
Достъпна, надеждна и ефективна психиатрична помощ

За центъра

     Център за психично здраве – Враца ЕООД е с управител Д-р Надя Емилова Иванова - психиатър.  

     Целта на психиатричния център е да осигурим достъпна, надеждна и ефективна висококвалифицирана психиатрична помощ. При нас всички пациенти могат да са сигурни, че са поверили лечението си в добрите ръце на доказани професионалисти. 

     Ние стриктно спазваме правата на пациентите и им помагаме при проблеми с душевното здраве 

   Правилник за вътрешния за устройството, дейността и вътрешния ред на " Център за психично здраве Враца", може да видите ---> ТУК