Център за психично здраве - Враца
Достъпна, надеждна и ефективна психиатрична помощ

Свободни работни позиции

„ЦПЗ-Враца“ЕООД търси да назначи санитар/хигиенист

Основни отговорности:

Почистване на общи части- кабинети, коридори, стълбища, тоалетни. Без пряк контакт с пациенти. Изискват се добри хигиенни практики.

Вид договор: срочен

Работно време: 7 часов работен ден

Документи се приемат в отдел “Човешки ресурси“  до 16,00 часа на 05.10.2020 година

тел.за връзка -0882854805 зав.човешки ресурси г-жа Д.Фенеркова

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД.