Център за психично здраве - Враца
Достъпна, надеждна и ефективна психиатрична помощ

Метадонова програма

     В Център за психично здраве – Враца предлагаме дългосрочна програма за лечение на зависимости. Програмата ни е високопрагова и високоструктурирана, а и е ориентирана към повлияване на всички аспекти на зависимостта. 

     При приемането в метадоновата програмата за лечение, кандидатът и негов близък сключват терапевтичен договор с екипа, който ще прилага терапията. 

     Пациентът се приема в програмата, след като представя необходимия параклиничен минимум от изследвания, съгласно изискванията на Медицинския стандарт по психиатрия. 

     В дългосрочната ни програма за лечение на зависимости се включва: метадон поддържаща програма и дневна психо-рехабилитационна програма за зависими пациенти.