тел: 092 663 207

Център за психично здраве - Враца

Достъпна, надеждна и ефективна психиатрична помощ

 

     Дейността на Център за психично здраве – Враца е специфична. Тя е фокусирана в областта на психиатричната, психосоматичната, психосоциалната, психорехабилитационната и психологичната помощ! 

     Целта на Център за психично здраве - Враца е да осигурим достъпна, надеждна и ефективна висококвалифицирана психиатрична помощ. При нас всички пациенти могат да са сигурни, че са поверили лечението си в добрите ръце на доказани професионалисти. 

     В центъра прилагаме индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции.

 

Метадонова програма
Лечение на депресии
Експертизи
Брачни консултации