Център за психично здраве - Враца
Достъпна, надеждна и ефективна психиатрична помощ

Експертизи

     При нужда нашите дипломирани лекари извършват съдебно психиатрични и трудови експертизи. Ние разполагаме с всички амбулаторни условия и подготовка за експертиза за временна или трайна нетрудоспособност.