Център за психично здраве - Враца
Достъпна, надеждна и ефективна психиатрична помощ

Структура на ЦПЗ Враца

     Клиниката приема психично болни пациенти и разполага със стационар със 120 места за лечение и психична помощ, полустационар, амбулаторни условия и подготовка за експертиза за временна или трайна нетрудоспособност.