Център за психично здраве - Враца
Достъпна, надеждна и ефективна психиатрична помощ

Лечение на депресии

     За повечето от нас е неоспорим фактът, че младите хора са много адаптивни, но и най-уязвими. При проява на депресия или други психологически проблеми, можете да разчитате на нашия Център за психично здраве. 

     Да си в депресия е много повече от това да бъдеш тъжен непрекъснато или да си мислиш, че животът ти няма смисъл. В такива моменти е добре да потърсите професионална помощ. С тази цел нашите колеги работят по осигуряване на навременна, ефективна и ефикасна висококвалифицирана психиатрична помощ. 

     Те са разработили и програма за овладяване и справяне със стресови епизоди.