Център за психично здраве - Враца
Достъпна, надеждна и ефективна психиатрична помощ

Рехабилитационен център

     В центъра ни за психично здраве разполагаме с отделение по рехабилитация за лекуващите се.